Wybierz język:

pl en dk

Amalgamsanering

Usunięcie amalgamatu

 

Fremgangsmåden ved at fjerne amalgamfyldninger (sølvfyldninger) består i at fjerne amalgam fra tanden ved at skære den i fragmenter med specielle bor og fjerne den i størst mulige stykker. Under behandlingen renses tanden, som amalgamfyldningen skal udskiftes i, for bundfald og plak, og derefter fyldes den med en æstetisk hvid fyldning.

I overensstemmelse med forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/852 af 17. maj 2017 om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008:

Brugen af dental amalgam tegner sig som det største forbrug af kviksølv i EU og er en væsentlig kilde til forurening. Derfor bør brugen af tandamalgam gradvist reduceres i overensstemmelse med konventionen og nationale planer, især baseret på de foranstaltninger, der er anført i del II i bilag A for konventionen. 


Kommissionen bør vurdere og rapportere gennemførligheden af udfasning af brugen af tandamalgam på lang sigt, helst inden 2030, under hensyntagen til de nationale planer, der kræves i denne forordning og fuldt ud respektere medlemsstaternes kompetencer med hensyn til tilrettelæggelse og levering af sundhedstjenester og lægehjælp. Derudover bør der vedtages specifikke forebyggende sundhedsforanstaltninger for sårbare grupper af befolkningen, såsom børn og gravide eller ammende kvinder.

Fra 1. juli 2018 kan tandamalgam ikke anvendes til behandling af mælketænder, til tandbehandling af børn under 15 år og gravide eller ammende.

Senest den 1. juli 2019 udarbejder hver medlemsstat en national plan over de foranstaltninger, den har til hensigt at gennemføre for gradvist at reducere brugen af tandamalgam.